8 de juliol de 2021

Vendre el pis o llogar el pis

Vendre el pis o llogar el pis dependrà de diferents factors que ens duran a prendre la decisió en un sentit o en l’altre
N’hi ha d’interns, que depenen de nosaltres i de la nostra situació, i d’externs que tenen a veure amb el mercat i la conjuntura social i econòmica que estiguem vivint.

En aquest article, i sense conèixer la vostra situació personal, us assenyalarem les avantatges i desavantatges generals de vendre el pis o posar-lo en lloguer. Quan contacteu amb nosaltres  us aconsellarem, sense cap compromís, de quina és la millor opció per a vosaltres en funció dels vostres objectius i situació, tot conjuminant-los amb el moment i tendència del mercat immobiliari.

Vendre el pis o llogar el pis?

El que és clar és que una decisió com aquesta cal prendre-la amb calma i amb total objectivitat. Vendre el pis  és una decisió irreversible i no ho serà si decidim llogar el pis. Són molts el factors a analitzar per poder fer-nos un bon retrat de l’escenari global. El més complicat és conèixer aquests factors, fer-ne un bon anàlisi i saber projectar-los.

Sigui com sigui, partim normalment d’una bona situació ja que tenim un immoble de la nostra propietat a gestionar, i això és sempre una bona notícia. Un factor fonamental és si aquest immoble és el pis o la casa on vivim habitualment o no ho és. Òbviament si és la nostra primera residència només podrem vendre’l. Un altre factor determinant de sortida és la pressa que tinguem en posar-lo al mercat.


Vendre el pis, avantatges

Sens dubte, tenir un immoble de propietat per a vehicular en el mercat immobiliari és una gran notícia. Vendre un immoble té forces avantatges que veurem a continuació. Si es treballa amb una agència immobiliària local, amb experiència contrastada i que formi part d'una empresa familiar, els avantatges augmenten exponencialment.

Augment de liquiditat

Vendre el pis suposa una entrada de diners en efectiu disponibles a partir del cobrament. De fet, aquest augment de liquiditat comença en la signatura d’arres ja que el comprador acostuma a transferir uns diners en concepte de reserva que podrem utilitzar cas que els necessitem.

Benefici i rendiment

El mercat immobiliari acostuma a tenir un comportament alcista. Segons el indicadors de compravenda de propietats immobiliàries de l’ajuntament de Barcelona,  al segon trimestre de 2021 hi ha hagut una transmissió de 3.444 habitatges amb una variació interanual de +83,7%. Dades del 7 de juliol de 2021.

En funció dels preus en que haguem comprat l’immoble i al que el venem, ens suposarà un bon rendiment; molt per sobre de qualsevol producte financer.

Exempcions tributàries

Quan l’immoble que venem és el nostre habitatge o primera residència, podem tenir exempcions tributàries. Per obtenir-les només hem de reinvertir el capital obtingut en la compra d’un nou habitatge. Actualment hi ha un termini de 2 anys des de la venda per reinvertir aquest capital i beneficiar-nos de l’exempció.

Tranquil·litat emocional

Vendre un pis és un fet una mica estressant ja que representa incerteses i algunes variables que escapen del nostre control. Aquesta intranquil·litat desapareix en el moment de la venda de l’immoble. D’altra banda s’acaben les responsabilitats i lligams que puguem tenir-hi alhora que, com hem esmentat, s’incrementa la nostra liquiditat. És un moment feliç que, sens dubte, ens duu tranquil·litat emocional.


Apart d’aquestes avantatges generals, n’hi ha d’altres inherents a l’operació que obtindreu si treballeu amb un veritable agent immobiliari com:

 • Estudi de mercat i disseny professional de l’operació
 • Publicitat i màrqueting
 • Assessorament jurídic i financer personalitzat
 • Adequació de preu 
 • Perfil de comprador i filtratge de visites 
 • Preparació de l’immoble 
 • Acceleració de la venda
 • Seguretat de l’operació i documental
 • Impostos i tràmits burocràtics
 • Confecció de contractes i documents
 • Acompanyament i assistència


Vendre el pis, desavantatges

 Els desavantatges de vendre el pis són, per regla general, molt menors que les avantatges que suposa. En cas contrari aquest seria un mercat inexistent. 

Reducció patrimonial

El fet de vendre un immoble suposa una disminució del nostre patrimoni immobiliari. Això ens suposa que mai més obtindrem cap rendiment sobre aquest immoble, cas que poguéssim fer-ho. No el podrem posar en lloguer per treure’n un rendiment mensual.

Tampoc podrem transmetre’l i deixar-lo llegat en herència a possibles hereus i hereves que tinguem.

Pèrdua de garantia

Els immobles s’empren en moltes ocasions com a garantia d’operacions financeres. És el conegut aval. Si no tenim l’immoble no ens serà possible posar-lo com aval per a un crèdit o per a una operació financera que vulguem dur a terme. No podem avalar amb allò que no tenim.


Llogar el pis, avantatges

El mercat de lloguer és més dinàmic que el de compra venda ja que hi ha més demanda i menys oferta. Llogar un immoble sempre és una bona opció.

Rendiment continuat

Tenir un pis llogat ens suposa un rendiment continuat a curt, mig i llarg termini per la quota que obtenim del lloguer. Són uns diners fixos que ens entren cada mes i sobre el que podem planificar el que ens calgui. Segons dades del Banc d'Espanya, la rendibilitat anual total d'un habitatge va ser del 5,2% al 2020. Aquesta dada engloba lloguer i variació de preus.

Rapidesa en l’operació

Llogar un immoble és molt més ràpid que vendre’l. És més ràpid trobar el llogater ideal que el comprador ideal ja que el desemborsament de capital és molt menor i el lligam a l’immoble resulta molt inferior. També influeixen els ajuts que les institucions han posat en marxa i la nova llei de lloguer i habitatge

Manteniment patrimonial

Com no venem, el nostre patrimoni no es redueix. Seguim tenint la propietat de l’immoble i podrem disposar del mateix segons la nostra necessitat i conveniència. Podrem cedir-lo en testament o emprar-lo com a aval inclús si el tenim llogat.


Des de Cimmo, Carbonell immobiliària els podem ajudar a posar el seu immoble en lloguer ja que:


 • Verifiquem i adeqüem preus segons mercat actual
 • Assessorem jurídicament i financera de forma totalment personalitzada
 • Seleccionem el llogater amb les millors garanties. Estudiem la seva situació personal i professional i sol·licitant tota la documentació necessària.
 • Recomanem accions de preparació d'immoble, Home Staging
 • Fem publicitat i màrqueting
 • Gestionem visites
 • Tanquem l’operació
 • Redactem el contracte de lloguer  
 • Tramitem assegurances
 • Administrem, des del 1929, més de 20.000 immobles a Barcelona


Llogar el pis, desavantatges

Una vegada més, les desavantatges són menors que els avantatges. Tot i això cal assenyalar-ne algunes.

Impagament de la renda

Aquest és el principal temor que tot propietari té quan posa el seu immoble en lloguer. Aquest impagament genera una disminució d'ingressos amb els que es comptava. També deixen de cobrir-se les despeses associades al lloguer com les comunitàries i les assegurances de la finca.

Moltes vegades el problema és passatger i respon a una situació puntual del llogater. Hi ha ocasions, però on aquest impagament s’eternitza i llavors és quan es crea un problema seriós. Per cobrir això es poden contractar assegurances que cobreixen aquests impagaments. El millor sempre és la prevenció que passa per adequar la quota a mercat i fer una molt bona selecció del llogater o llogatera.

Vandalisme immobiliari

Ens podem trobar amb inquilins que no facin un manteniment correcte del nostre immoble. Això suposarà degradació i desperfectes del mateix. En alguna ocasió ens podem trobar amb actes de veritable vandalisme immobiliari on el llogater, per la raó que sigui, malmet intencionadament l’immoble. 

Immobilització de la propietat

A la nova llei de lloguer s’estableix un període mínim de lloguer de 3 anys. Això significa que, tècnicament, estarem 3 anys sense poder disposar del nostre pis o casa. Per això és del recomanable incloure una clàusula al contracte que possibiliti recuperar la propietat en cas de necessitat. Aquest “cas per necessitat” i els seus supòsits estan regulats per llei.

Ús indegut de l’immoble

Podem trobar situacions on el llogater fa un ús no permès ni recollit al contracte de lloguer.

Hi ha tres situacions tipificades com el rellogament total o parcial, la destinació de l’habitatge a usos comercials i la cessió del mateix a tercers.

Si necessiteu més informació podeu llegir el nostre article “Lloguer segur d'immobles per a propietaris”

 

Sigui quin sigui el vostre cas i necessitat des de Cimmo, Carbonell immobiliària us assessorarem i acompanyarem durant tot el procés
Veniu a veure’ns; som agents immobiliaris a la vostra disposició des del 1929

Ens valora la noticia?
El seu parer és important per a nosaltres

Aquesta notícia té un total de 4 vots

El formulari ha estat enviat correctament.

1929-2019: 90 anys al seu servei