Descobreix les millors inversions immobiliàries a Barcelona

Necessita comprar un habitatge? És vostè un inversor particular i busca habitatges en venda per invertir? Prendre la decisió adequada en el moment oportú pot fer més rendible la seva inversió.


És important comprar al moment adequat, això evita competència i que els preus siguin ja massa elevats en el moment de realitzar l'operació de compra-venda. D'altra banda, si urgeix comprar cal ser un gran coneixedor del mercat o comptar amb l'acompanyament d'un bon agent immobiliari local.


Per això cal una visió global del mercat immobiliari, fer un estudi de les zones urbanes que poden revaloritzar el seu valor i ser més favorables per aconseguir una inversió rendible. Els casos del Districte 22 @ o els edificis que envolten la Model a Barcelona que han passat de ser sòl urbà infravalorat a multiplicar el seu valor són dos exemples clars.


Les accions de borsa poden perdre el seu valor de forma inesperada, en un món tan globalitzat són moltes les circumstàncies externes i fora de control de l'inversor particular, que poden provocar una caiguda brusca i una pèrdua dels seus beneficis.


És rendible el seu patrimoni? Una bona gestió i una comercialització eficaç del seu patrimoni per millorar els seus beneficis.


A Fincas Carbonell ens preocupem de conèixer l'estat i la qualitat de la seva gestió patrimonial per saber si està obtenint tots els beneficis i avantatges possibles.

 • Realitzem una auditoria dels elements clau del seu patrimoni per a presentar-li una proposta de millora.
 • L'assessorem sobre el millor moment per adquirir o vendre immobles o fer un negoci immobiliari amb les millors condicions.
 • Analitzem la viabilitat del seu projecte immobiliari per aconseguir el màxim rendiment.
 • Per activar i regenerar el seu patrimoni és clau conèixer els avantatges legals i les subvencions per rehabilitar i conservar els seus actius immobiliaris.
 • La rendibilitat d'una operació immobiliària resideix en el seu correcte plantejament jurídic i financer. Conèixer les lleis, impostos i moviments econòmics garanteix la viabilitat financera del seu projecte.


Gestió urbanística i edificabilitat. Si necessita localitzar terrenys per construir els seus projectes d'edificis d'habitatges, oficines, hotels ... el guiem en tot el procés de transformació urbanística.


 1. Assessorament en la intermediació, la localització, la captació i el desenvolupament de sòls.
 2. Consell professional i assessorament legal en el desenvolupament de processos d'urbanització.
 3. Canvis d'ús i transformacions de sòls per augmentar la rendibilitat.
 4. Regulació urbanística d'immobles edificats.
 5. Assessorament per rendibilitzar totes les operacions, tant en inversió com desinversió de sòl.
 6.  Consulta davant les administracions públiques sobre l'edificabilitat i usos per al seu projecte, cal conèixer per endavant el nombre de plantes permeses, profunditat, separació de llindars de parcel·la, etc. També cal tenir en compte les classes d'ús permès: habitatge, residencial, comercial, industrial, sanitària, etc. De vegades poden existir afectacions, expropiacions o reparcel·lacions urbanes que puguin afectar finalment a la inversió.“A més a més també oferim serveis
d’assegurances i d’assessorament jurídic i financer”


Vull comprar

Si el que desitges és que t'administrem les teves
propietats clica aquí

Vull que m'administreu

Contacte amb nosaltres

Si vols fer-nos una consulta, escriu-nos!

contacta'ns

El formulari ha estat enviat correctament.

1929-2019: 90 anys al seu servei