14 de setembre de 2017

Seguretat en les comunitats de veïns

Cada cop són més nombroses les comunitats de propietaris i veïns que s'instal•len càmeres de vigilància. Aquí tens alguns consells previs a la instal•lació.


El primer que has de saber és que es requereix el vot favorable de les 3/5 parts de la comunitat, i que al mateix temps representin les 3/5 parts de les quotes de participació (Art. 17 de la Llei de Propietat Horitzontal).  No obstant això, si la instal•lació de les càmeres suposa un complement al servei personal de seguretat existent ja en la finca serà suficient l'acord per majoria simple.


En ser imatges de caràcter personal cal complir una sèrie de requisits:


Les imatges hauran de ser cancel•lades en el termini màxim d'un mes des de la seva captació. Haurà de ser una mesura proporcional. Que no hi hagi una altra metodologia per obtenir la fi desitjada que sigui més moderada o menys invasiva.


El contracte s'ha de comunicar al Ministeri de l'Interior amb una antelació mínima de 3 dies a la iniciació del servei.


Garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua o accés no autoritzat.


Només podran gravar-se les zones de la pròpia comunitat, mai imatges que es trobin en llocs públics encara afronten amb els límits de la finca.


Haurà de col•locar un cartell informatiu en una zona visible.


Posar a disposició dels interessats impresos en què se'ls informi de tots els aspectes que preveu l'article 5.1 de la LOPD.


Complir amb la normativa vigent quant a protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades).


Si busques una Administració de Finques, si tens algun dubte amb la teva comunitat de veïns, o vols canviar d'administrador contacta'ns sense compromís.


Font: Comuniter

Seguretat en les comunitats de veïns
Seguretat en les comunitats de veïns

Ens valora la noticia?
El seu parer és important per a nosaltres

Aquesta notícia té un total de 1 vots

El formulari ha estat enviat correctament.

1929-2019: 90 anys al seu servei