22 de maig de 2014

Certificació Energètica d'Edificis

A PARTIR DEL PROPER 1 DE JUNY SERÀ OBLIGATORI, PER PODER VENDRE O LLOGAR IMMOBLES, DISPOSAR D'UN CERTIFICAT ENERGÈTIC.


El 13 d'abril de 2013 es va publicar el Reial Decret 235/2013 de 5 d'abril pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis, tant existents com nous, sent d'obligat compliment a partir del pròxim 1 de juny de 2013.


Afecta a tot aquell edifici o part del mateix (habitatge individual, local, etc.) Que es construeixi, vengui o llogui a un nou arrendatari.


Un cop realitzada la inspecció s'emetrà un certificat d'eficiència energètica que serà posat a disposició de l'adquirent en cas de compra i mostrat i posat a disposició en cas d'arrendament.


La validesa del certificat és de 10 anys.


Voleu més informació?

Consulteu-nos com obtenir aquesta certificació i ens encarregarem de tots els tràmits

Ens valora la noticia?
El seu parer és important per a nosaltres

El formulari ha estat enviat correctament.

1929-2019: 90 anys al seu servei