admiweb online

Fincas Carbonell

anar directament al contingut

menÚ principal

Administradors de finques. Carbonell Notícies

Les Últimes notícies sobre l'actualitat immobiliària

Seguretat en les comunitats de veïns

17/01/2017

Cada cop són més nombroses les comunitats de propietaris i veïns que s'instal•len càmeres de vigilància. Aquí tens alguns consells previs a la instal•lació.


El primer que has de saber és que es requereix el vot favorable de les 3/5 parts de la comunitat, i que al mateix temps representin les 3/5 parts de les quotes de participació (Art. 17 de la Llei de Propietat Horitzontal).  No obstant això, si la instal•lació de les càmeres suposa un complement al servei personal de seguretat existent ja en la finca serà suficient l'acord per majoria simple.


En ser imatges de caràcter personal cal complir una sèrie de requisits:


Les imatges hauran de ser cancel•lades en el termini màxim d'un mes des de la seva captació. Haurà de ser una mesura proporcional. Que no hi hagi una altra metodologia per obtenir la fi desitjada que sigui més moderada o menys invasiva.


El contracte s'ha de comunicar al Ministeri de l'Interior amb una antelació mínima de 3 dies a la iniciació del servei.


Garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua o accés no autoritzat.


Només podran gravar-se les zones de la pròpia comunitat, mai imatges que es trobin en llocs públics encara afronten amb els límits de la finca.


Haurà de col•locar un cartell informatiu en una zona visible.


Posar a disposició dels interessats impresos en què se'ls informi de tots els aspectes que preveu l'article 5.1 de la LOPD.


Complir amb la normativa vigent quant a protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades).


Si busques una Administració de Finques, si tens algun dubte amb la teva comunitat de veïns, o vols canviar d'administrador contacta'ns sense compromís.


Font: Comuniter


FINCAS CARBONELL, S.L.P.
c/ Aribau, 185 5-4 08021 Barcelona · T. 93 200 89 44 · At. client 902 25 27 29 · F. 93 202 06 09
Avda. Verge de Montserrat, 40 baixos 08820 El Pral de Llobregat · T. 93 262 16 91 · F. 93 262 16 87
avís legal carbonell