admiweb online

Fincas Carbonell

anar directament al contingut

menÚ principal

Avís legal

carbonell.com, és un domini a internet de titularitat de Fincas Carbonell, S. L. P. (NIF B61538666), C/ Aribau, 185, 5º, 4ª, 08021 Barcelona
Telèfon 932 008 944

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta WEB sense citar el seu origen o sol·licitar autorització.

Política de Privacitat

Protecció de dades personals.
A través de la pàgina web de Fincas Carbonell, S. L. P. no es recull cap dada personal sense el seu coneixement, ni es cedeixen a tercers.
Alguns dels serveis inclosos en aquest lloc web exigeixen la recollida de dades personals. Per a la prestació dels serveis sol·licitats, Fincas Carbonell, S. L. P. precisa recaptar determinades dades de l’usuari que són imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat.
Durant el procés de recollida de les dades, l’usuari serà informat del caràcter necessari dels mateixos. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació de tals serveis.
Fincas Carbonell, S. L. P., es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i del seu deure de custòdia, fins i tot després de conclosa la relació contractual, adoptant les mesures de seguretat que imposa la legislació vigent per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Dret d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació.
S’informa que es poden exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació, personant-se en les nostres oficines o enviant un escrit adjuntant fotocòpia del DNI o passaport, a Fincas Carbonell, S. L. P., C/ Aribau, 185, 5º, 4ª, 08021 Barcelona. Comprometent-se Fincas Carbonell, S. L. P. a donar resposta a aquestes sol•licituds en els terminis legalment establerts a tals efectes.

Enllaços
Aquesta política de privacitat només és d’aplicació a la pàgina web de Fincas Carbonell, S. L.P., no es garanteix en els accessos a través d’enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d’aquest lloc amb altres webs de les quals són responsables els seus respectius titulars.FINCAS CARBONELL, S.L.P.
c/ Aribau, 185 5-4 08021 Barcelona · T. 93 200 89 44 · At. client 902 25 27 29 · F. 93 202 06 09
Avda. Verge de Montserrat, 40 baixos 08820 El Pral de Llobregat · T. 93 262 16 91 · F. 93 262 16 87
avís legal carbonell